مهلت اعلام خسارت بيمه هاي مهندسي درصد بالايي از خسارت‌هاي به وقوع پيوسته در رشته بيمه‌هاي مهندسي ناشي از رخدادها و بلاياي طبيعي اعم از زلزه، سيل، طوفان، صاعقه، ريزش و رانش زمين مي‌باشند. بطور معمول بيمه‌گذاران محترم براي جبران مدت زمان توقف عمليات اجرايي موضوع بيمه‌نامه ناشي از وقوع خسارت، به سرعت دست‌به‌كار شده و اقدام به ترميم مواضع آسيب‌ديده و انتقال ضايعات حاصله به خارج از محل بيمه‌نامه و تسريع در ادامه روند پيشبرد عمليات مي‌نمايند. لكن ضروري است قبل از تمامي اين اقدامات، كارشناس بيمه متخصص در صحنه خسارت حاضر شده و اقدام به ثبت و ارزيابي ابعاد خسارت نمايد تا روند بررسي خسارت از تشخيص علت غايي خسارت تا پرداخت خسارت با سرعت بيشتري پيگيري گردد. لذا در كليه رشته‌هاي زيرمجموعه بيمه‌هاي مهندسي، حداكثر زمان مجاز براي اعلام كتبي خسارت به بيمه‌گر توسط بيمه‌گذار و يا نماينده قانوني وي، ۱۴ الي ۲۰روز(بسته به نوع رشته) از تاريخ وقوع حادثه مي‌باشد. مدت تعيين شده به‌گونه‌اي تعيين گرديده كه حقوق بيمه‌گذار و بيمه‌گر رعايت شده و هيچگونه تضييع حقوق براي هيچيك از طرفين بيمه‌نامه پيش نيايد.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.