مصاحبه ویدیویی با دکتر هوشی السادات پزشک معتمد بیمه البرز در خصوص پیشگیری، علایم، تشخیص و مراقبت های بیماری کووید 19

  • 1399/06/17

مصاحبه ویدیویی با دکتر هوشی السادات پزشک معتمد بیمه البرز در خصوص پیشگیری، علایم، تشخیص و مراقبت های بیماری کووید 19

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.