سازمان و مديريت شركت های بيمه

مولفان : محمد ابراهيم امين و سحر كمالخاني، تاريخ انتشار : ۱۳۹۷ چاپ سوم

 

بيمه گري گرچه قدمي چند هزار ساله دارد و سومريان در كار تجارت دريايي با شمال آفريقا نوعي صندوق جبران خسارت مال التجاره هاي غرق شده را سامان داده بودند اما رونق بيمه گري مرهون انقلاب صنعتي و توسعه تجارت و شهر نشيني بوده است. گسترش مكانيزاسيون و تجمع انسانها در شهرهاي بزرگ و گسترش مخاطرات كار و زندگي، بيمه را به يكي از ضروريات دنياي امروز بدل ساخته است. شركت هاي بيمه در ايران چگونه تاسيس مي شوند و چگونه ادامه فعاليت مي دهند موضوع بحث اين كتاب است.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.