خسارت همگانی

ترجمه و تاليف: علي محمد بحرالعلوم طباطبايي ،تاريخ انتشار: سال ۱۳۷۳

 

نويسنده در اين كتاب به مباحثي از جمله مبدا و روند تكامل خسارت همگاني و قوانين يورك انتورپ و گستره قلمرو اوريج مي پردازد. از مباحث ديگر اين كتاب مي توان به محاسبه خسارت همگاني، خسارت همگاني و الزام در تامين حقوق افراد ذينفع اشاره كرد.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.