صنعت بیمه در مسیر تحول

اين كتاب كه به بررسي وضعيت وجايگاه صنعت بيمه در ايران مي پردازد، با هدف طرح مباحث كليدي درجريان تحول و با نگاه آسيب شناسانه و يافتن الگوها و تجربه هاي جهاني براي گرته برداري و در نهايت اصلاح ساختارها و روش ها و فرآيندها ، در راستاي بهبود وضعيت منتشرشده است.

 
بهاي هر جلد : ۴۰۰۰۰ ريال
كتاب در حال حاضر موجود نيست

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.