مديريت اجرا: نظمی برای انجام كارها

مترجم: امير حسين توكلي ، تاريخ انتشار: سال ۱۳۹۱

 

كتاب حاضر ترجمه يكي از پرفرو شترين كتابهاي سا لهاي گذشته در امريكا است. نويسندگان آن دو تن از مديران ارشد و شناخته شده شركتهاي بزرگ و عمده جهان هستند كه در اين كتاب حاصل تلا شها و ممارست هاي خود طي سا لهاي متمادي مديريت در سطوح بالا و در سازما نهايي بزرگ را به خوانندگان عرضه كرد ه اند. اميرحسين توكلي مترجم كتاب «مديريت اجرا: نظمي براي انجام كارها » هدف از ترجمه آن را اين طورعنوان كرده است كه هر چند در همان اولين برگ هاي اين كتاب مشخص مي شود كه مسائل مطرح در آن در كشورهاي پيشرفته ديده مي شوند، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه در كشور ما نيز اين مسائل در ابعاد مختلف و با شدت و ضعفهاي خاص محيط ما صادق هستند. شايد بزرگترين مشكلات ما در سطح اجراء در كشور عدم توجه كامل و دقيق به همين ظراف تهاي اجرايي باشد. اين كتاب مي تواند با استفاده از تجربيات
نگارندگان ارزشمند خود حداقل گامي در راستاي ارتقاء دانش اجرايي مديران در كليه سطوح و بخشهاي اقتصادي محسوب شود.

 

علاقمندان جهت سفارش اين كتاب مي توانند با انتشارات بيمه البرز با شماره ۲۹۴۶۱۰۵۰ (۰۲۱) تماس حاصل فرمايند.

 
بهاي هر جلد : ۷۵۰۰۰  ريال

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.