بيمه های آتش سوزی (مفاهيم، روشها و كاربردها)

مولف: حميد نمكي، تاريخ انتشار: سال ۱۳۹۱

 

هدف از تأليف و تدوين اين كتاب پاسخ به نياز بررسي شده اي است كه بخشهايي از جامعه كارشناسي (فني و محاسب) و بيمه گزاران را خطاب قرارداده است. كتاب بيمه هاي آتشسوزي (مفاهيم، رو شها و كاربردها) تاليف حميد نمكي، مخاطبان را با روشها، تعاريف، اصطلاحات و مفاهيم مورد استفاده در چارچوب نظريات علمي و قوانين عمومي مدون و عرف رايج درصنعت بيمه آشنا مي سازد. اين كتاب در پنج فصل شامل اصول و ضوابط، فرآيندهاي كارشناسي (اهداف و روشها)، قوانين و مقررات مدون در صنعت بيمه در رشته آتشسوزي، خطرات تبعي ناشي از آتشسوزي و نمونه هاي كاربردي به بررسي موارد مذكور پرداخته است.

 

علاقمندان جهت سفارش اين كتاب مي توانند با انتشارات بيمه البرز با شماره هاي ۲۹۴۶۱۰۶۰(۰۲۱) و ۲۹۴۶۱۰۵۰ (۰۲۱) تماس حاصل فرمايند.

 
بهاي هر جلد : ۸۵۰۰۰ ريال

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.