دستورالعمل های اجرایی

دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی

دستورالعمل هایی که در راستای اجرایی نمودن قانون مبارزه با پولشویی ( مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی )‌توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است عبارتند از : 
۱. دستورالعمل شناسایی متقاضیان خدمات بیمه‌ای
۲. دستورالعمل نحوه شناسایی عملیات بیمه ای مشکوک و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بیمه
۳. دستورالعمل مبارزه با پولشویی در عملیات بیمه‌ای اتکایی خارجی و معاملات برون مرزی
۴. دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزة ارائه خدمات بیمه الکترونیکی
۵. دستورالعمل ساختار و وظایف واحد مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه
جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.