از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 29    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
سازمان و مديريت شركت هاي بيمه
مولفان : محمد ابراهيم امين و سحر كمالخاني، تاريخ انتشار : 1397 چاپ سوم

1397/05/22

كليات و اصول بيمه هاي بازرگاني
مولف: عباس گلچينيان، تاريخ انتشار: 1395 چاپ ششم

1395/06/08

بيمه هاي آتش سوزي
نوشته : حسين سليمي، تاريخ انتشار: 1395 چاپ دوم

1395/06/04

صنعت بيمه در مسير تحول (ويرايش دوم)
مولفان : محمد ابراهيم امين، سحر كمالخاني ، تاريخ انتشار 1394 چاپ دوم

1395/06/02

تحليل اقتصادي نقش نمايندگان و كارگزاران در صنعت بيمه
ترجمه : محمود سبزي، مسعود قاسمي تاريخ انتشار : 1393

1395/06/01

كليات و اصول بيمه هاي بازرگاني
مولف: عباس گلچينيان، تاريخ انتشار: 1392 چاپ پنجم

1395/05/31

كتاب ارزيابي خسارت
مولف: عباس گلچينيان ، تاريخ انتشار : 1391

1395/01/29

مديريت اجرا: نظمي براي انجام كارها
مترجم: امير حسين توكلي ، تاريخ انتشار: سال 1391

1395/01/28

بيمه هاي آتش سوزي (مفاهيم، روشها و كاربردها)
مولف: حميد نمكي، تاريخ انتشار: سال 1391

1395/01/26

كليات و اصول بيمه هاي بازرگاني
مولف : عباس گلچينيان، تاريخ انتشار: چاپ چهارم سال 1391

1395/01/25

سازمان و مديريت شركت هاي بيمه
مولفان: محمد ابراهيم امين و سحر كمالخاني ، تاريخ انتشار: چاپ دوم سال 1390

1395/01/24

چشم انداز بيمه هاي مهندسي در صنايع نفت،گاز و پتروشيمي
مولف: مجيد حبيبي ، تاريخ انتشار: سال 1390

1395/01/23

نيم قرن با بيمه البرز 1338 - 1388
تدوين و تاليف: محمدرضا تقوايي، تاريخ انتشار: سال 1389

1395/01/22

بيمه هاي آتش سوزي
نويسنده: حسين سليمي، تاريخ انتشار: سال 1389

1395/01/21

صنعت بيمه در مسير تحول
مولفان: محمدابراهيم امين و سحر كمالخاني ، تاريخ انتشار: سال 1388

1395/01/20

1 2 
Powered by DorsaPortal